top of page

Privacyverklaring


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 juli 2021. Seasons of love, gevestigd te Kruisstraat 18, 2550 Edegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Seasons of love. U dient zich ervan bewust te zijn dat Seasons of love niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Seasons of love respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Seasons of love verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt.
Hierbij vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- bedrijfsnaam en ondernemingsnummer
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Seasons of love gebruikt uw persoonsgegevens om
- u te informeren over (wijzigingen in) onze diensten en producten
- u te kunnen contacteren indien het noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen
- diensten of producten bij u te kunnen leveren

Seasons of love verstrekt uw persoonlijke informatie uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Seasons of love bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor uitvoering van haar diensten. 

U heeft het recht de persoonlijke informatie die aan Seasons of love is verstrekt in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kan via mail aangevraagd worden. Om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg in dat geval dat persoonlijke gegevens die wij niet nodig hebben om uw verzoek te behandelen (pasfoto, paspoortnummer, rijksregisternummer of burgerservicenummer en MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort) onleesbaar zijn. 

Cookies
Seasons of love gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact opnemen met
Jolien Bergs
Kruisstraat 18
2550 Kontich
info@seasonsoflove.be

bottom of page